preload
[ ESC ] Zavřít okno

Kontaktní formulář -Zákazníci - Distributor LPG

Distributor LPG

Hunsgas.cz > Zákazníci > Distributor LPG

Dne 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon, který ukládá nové povinnosti především distributorům pohonných hmot.
Stávající podnikatelé musí v období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013 požádat živnostenský úřad o koncesi a distributoři pohonných hmot i celní úřad o registraci a poskytnout kauci.

  •    Od 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon. Nově se upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedených činnostech bude možno na základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ udělené živnostenským úřadem. Koncese může být udělena v celém rozsahu uvedených činností nebo jen v částečném rozsahu těchto činností, např. jen na distribuci pohonných hmot. Distributor pohonných hmot bude navíc povinen se registrovat před zahájením své činnosti u celního úřadu.
  •    Distributorem pohonných hmot je každá osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty (tedy i jejich výrobce), s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice a prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.
  •    Pro získání koncese na distribuci pohonných hmot se nově vyžaduje splnění odborné způsobilosti spočívající v dosaženém stupni vzdělání a praxe v oboru.Nově se posuzuje i spolehlivost žadatele o koncesi, statutárního orgánu žadatele, je-li jím právnická osoba, a odpovědného zástupce.
  •    Distributor pohonných hmot je povinen podat přihlášku k registraci elektronicky celnímu úřadu. Podmínkou registrace je kromě živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot, bezdlužnost a poskytnutí kauce ve výši 20 milionů korun. Další podmínky spočívají v tom, že distributorovi nebyl vysloven zákaz činnosti a že distributor není v likvidaci ani v úpadku.
  •    Podnikatel, který byl ke dni nabytí účinnosti novely oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty a hodlá v této činnosti pokračovat, je povinen do 1 měsíce od účinnosti zákona, tj. do 1. listopadu 2013, požádat o koncesi a doložit příslušné doklady, pokud je nemá živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení. Pokud tak v této lhůtě neučiní, živnostenské oprávnění pro uvedené činnosti mu zanikne.
  •    Distributor pohonných hmot, který byl zapsán v registru distributorů pohonných hmot podle dosavadních předpisů,může v distribuci pohonných hmot pokračovat po dobu 1 měsíce od účinnosti zákona, tedy do 1. listopadu 2013. Nejpozději v poslední den uvedené lhůty musí podat přihlášku k registraci (podmínkou není získání živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot, zde postačí, že v této lhůtě podal žádost o koncesi) a poskytnout kauci. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude jeho registrace zrušena dnem 2. listopadu 2013.Naše společnost je připravena splnit nové podmínky dle výše zmíněného zákona, a bude tak pokračovat ve své stávající činnosti dále také jako distributor LPG.
Vážení distributoři LPG, v případě, že podmínky pro pokračovaní Vaší podnikatelské činnosti dle tohoto zákona nesplňujete, nebo nesplníte, obraťte se na nás. 
Jsme připraveni zahájit s Vámi jednání o využití Vašich logistických kapacit a vytvoření prodejního modelu tak, aby Vaše dosavadní podnikání nemuselo zaniknout.  


Dále distributorům LPG můžeme nabídnout naše logistické služby, dodávky LPG v železničních či autocisternách.
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.
    

Kontaktujte specialistu
 GFX | zadnafotka.jpg
Ing. Eduard Pavlech
+420 774 572 782
pavlech@hunsgas.cz

Rychlá poptávka