preload
[ ESC ] Zavřít okno

Poptávka

Odborné informace

Hunsgas.cz > Odborné informace
Zkapalněný uhlovodíkový plyn často zvaný propan-butan, nebo v poslední době také LPG (Liquefied Petroleum Gas) je směs uhlovodíků, jež mají charakteristickou vlastnost, a to, že jsou při běžných teplotách a atmosferickém tlaku (0 °C, 101,3 kPa) v plynném skupenství a již při malém zvýšení tlaku se bez ochlazení dají převést do kapalného skupenství.